Farnost Žleby
Dnes: Středa, 8. týden v mezidobí  

O farnosti
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
21.5.2016Pořad bohoslužeb
(celá farnost)

8. týden v mezidobí
------------------------------------------------------------------------------
Neděle22. květnaSlavnost Nejsvětější Trojice
8:00 hod.kostel Narození Panny Marie Žleby
za farníky + májová
8:00 hod.kaple sv. Zdislavy Ronov nad D.
za celou naši farnost (P. Mokrý)
9:30 hod.kostel sv. Gotharda Potěhy
na dobrý úmysl a májová
10:00 hod.kaple sv. Anny Třemošnice
za rodinu Macháčkovu, Zajícovu, Krejsovu, Trojanovu a Filipovu s prosbou o zdraví a Boží požehnání pro celé rodiny (P. Mokrý)
11:00 hod.kostel sv. Kateřiny Licoměřice
bohoslužba slova se svatým přijímáním a májová (P. Minář)
11:00 hod.kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav
POUTNÍ eucharistická oběť
18:00 hod.kaple sv. Zdislavy Ronov nad D.
májová pobožnost (P. Mokrý)
Pondělí23. května
18:00 hod.kaple sv. Zdislavy Ronov nad D.
za Bohumilu Čudovou, manžela Josefa, švagrovou Marii, oboje rodiče a + příbuzné a májová (P. Mokrý)
Úterý24. května
18:00 hod.kaple sv. Zdislavy Ronov nad D.
za Jana a Helenu Murgašovy, oboje rodiče, sourozence a duše v očisti a májová (P. Pikhart)
Středa25. května
7:15 hod.kaple sv. Zdislavy Ronov nad D.
za ty, kdo se neúčastní oběti mše svaté a májová (P. Mokrý)
18:00 hod.kaple sv. Zdislavy Ronov nad D.
májová pobožnost (P. Mokrý)
Čtvrtek26. květnasv. Filipa Neriho
18:00 hod.kaple sv. Zdislavy Ronov nad D.
za Jana Polenského, manželku Bohumilu, oboje rodiče, sourozence a + příbuzné a májová (P. Mokrý)
Pátek27. května
7:15 hod.kaple sv. Zdislavy Ronov nad D.
za Marii Koumarovou (P. Mokrý)
18:00 hod.kaple sv. Zdislavy Ronov nad D.
májová pobožnost (P. Mokrý)
18:30 hod.kostel Narození Panny Marie Žleby
na dobrý úmysl a májová
Sobota28. května
18:00 hod.kaple sv. Zdislavy Ronov nad D.
za týrané a zneužívané děti a májová (P. Mokrý)
18:00 hod.kostel sv. Václava Horky
na dobrý úmysl a májová

9. týden v mezidobí
------------------------------------------------------------------------------
Neděle29. květnaSlavnost Těla a krve Páně
8:00 hod.kostel Narození Panny Marie Žleby
za farníky + májová
8:00 hod.kaple sv. Zdislavy Ronov nad D.
za celou naši farnost (P. Mokrý)
9:30 hod.kostel sv. Václava Bratčice
za rodinu Kuperovu a Zoubkovu a májová
10:00 hod.kaple sv. Anny Třemošnice
za těžce nemocného člověka (P. Mokrý)
10:45 hod.kostel sv. Kateřiny Licoměřice
májová pobožnost (P. Minář) 11:00 eucharistická oběť
17:00 hod.kostel sv. Vavřince Ronov nad D.
hlavní vchod - pracovní setkání kostelníků a těch kdo dělají výzdobu a úklid
18:00 hod.kaple sv. Zdislavy Ronov nad D.
májová pobožnost (P. Mokrý)

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00 hodin

Křesťanský aforismus pro tento den:
téma: SAMOSTATNOST
S Bohem lze jít za kýmkoli, ale k Bohu nelze jít za nikoho.
neznámý autor
(c) 2005-2016 Farnost Žleby