Farnost Žleby
Dnes: Pátek, 1. postní týden  

O farnosti
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.2.2018Pořad bohoslužeb
(celá farnost)

1. postní týden
------------------------------------------------------------------------------
Neděle18. února1. neděle postní
9:00 hod.kostel sv. Václava Bratčice
bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
10:30 hod.kostel sv. Gotharda Potěhy
za rodinu Andělovu a Duškovu

2. postní týden
------------------------------------------------------------------------------
Neděle25. února2. neděle postní
9:00 hod.kostel sv. Václava Horky
bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
10:30 hod.kostel Narození Panny Marie Žleby
za farníky

Křesťanský aforismus pro tento den:
téma: ZÁVISLOST
Kdo chce sloužit lidem, nesmí být závislý na lidech, nýbrž na Bohu.
neznámý autor
(c) 2005-2018 Farnost Žleby