Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína, opata, 2. týden v mezidobí  

O farnosti
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
17.1.2017Pořad bohoslužeb
(celá farnost)

2. týden v mezidobí
------------------------------------------------------------------------------
Neděle15. ledna2. neděle v mezidobí
8:00 hod.kostel Narození Panny Marie Žleby
za farníky
9:30 hod.kostel sv. Gotharda Potěhy
na dobrý úmysl
11:00 hod.kostel sv. Kateřiny Licoměřice
bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod.kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč
na dobrý úmysl
Pátek20. ledna
18:30 hod.kostel Narození Panny Marie Žleby
na dobrý úmysl
Sobota21. lednasv. Anežky Římské
16:00 hod.kostel sv. Václava Horky
na dobrý úmysl

3. týden v mezidobí
------------------------------------------------------------------------------
Neděle22. ledna3. neděle v mezidobí - Za jednotu křesťanů
8:00 hod.kostel Narození Panny Marie Žleby
za farníky
9:30 hod.kostel sv. Václava Bratčice
za rodiny Císařovu, Čechovu a Ronovských
11:00 hod.kostel sv. Kateřiny Licoměřice
eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00 hodin

Křesťanský aforismus pro tento den:
téma: OSVĚDČENÍ
Neosvědčíme-li se jako služebníci Boží, jako Bohu sloužící, neosvědčíme se ani jako služebníci lidí. Chceme-li posloužit poddaným, musíme sloužit králi.
neznámý autor
(c) 2005-2017 Farnost Žleby