Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 27. listopadu 2005 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
----------------------------------1. adventní týden-----------------------------------
Nedle27. listopadu1. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter29. listopadu
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda30. listopadusv. Ondřeje
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek2. prosince
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Za Karla Nauče a jeho rodiče
Sobota3. prosincesv. Františka Xaverského
15:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí eucharistick ob
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
----------------------------------2. adventní týden-----------------------------------
Nedle4. prosince2. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob