Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 5. nora 2006 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------5. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle5. nora5. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter7. nora
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za P. Aloise Hoffmana a P. Vratislava Hartmana
Steda8. nora
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek10. norasv. Scholastiky, panny
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota11. nora
17:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice za P. Aloise Hoffmana a Marii Lukešovou
---------------------------------6. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle12. nora6. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa Vebra a Aloisii Luňákovou
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob