Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 12. nora 2006 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------6. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle12. nora6. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa Vebra a Aloisii Luňákovou
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter14. nora
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda15. nora
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Anežku Břeňovou a manžela
Ptek17. nora
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za nemocného pana Ehrenbergera
Sobota18. nora
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
---------------------------------7. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle19. nora7. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Havránkovu a Mertlíkovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob