Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 5. bezna 2006 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------1. postní týden------------------------------------
Nedle5. bezna1. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Čapkovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter7. bezna
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Anežku Novákovou a rodinu Novákovou
Steda8. bezna
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek10. bezna
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota11. bezna
17:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
-----------------------------------2. postní týden------------------------------------
Nedle12. bezna2. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Štilipcovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob