Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 12. bezna 2006 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------2. postní týden------------------------------------
Nedle12. bezna2. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Štilipcovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter14. bezna
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda15. bezna
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za uzdravení nemocné osoby
Ptek17. bezna
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Růženu a Aloise Novotných
Sobota18. bezna
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
-----------------------------------3. postní týden------------------------------------
Nedle19. bezna3. neděle postní
sbírka na plošné pojištění
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za zemřelého Josefa Vavřinu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob