Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 19. bezna 2006 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------3. postní týden------------------------------------
Nedle19. bezna3. neděle postní
sbírka na plošné pojištění
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za zemřelého Josefa Vavřinu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Pondl20. beznaSlavnost sv. Josefa
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče a bratry z obou stran
ter21. bezna
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za kamarádku s chorobou z povolání
Ptek24. bezna
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby poděkování za 70 let života a Boží pomoc a ochranu do dalších let
Sobota25. beznaSlavnost Zvěstování Páně
17:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
-----------------------------------4. postní týden------------------------------------
Nedle26. bezna4. neděle postní
Změna zimního času na letní - posunout hodiny o hodinu napřed
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob