Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 7. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.5.2024Farn inFormace
- 26. bezna 2006 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------4. postní týden------------------------------------
Nedle26. bezna4. neděle postní
Změna zimního času na letní - posunout hodiny o hodinu napřed
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter28. bezna
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda29. bezna
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby poděkování za 60 let života a Boží pomoc a ochranu do dalších let
Ptek31. bezna
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Karla Špinku a jeho rodiče
Sobota1. dubna
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí eucharistick ob
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
-----------------------------------5. postní týden------------------------------------
Nedle2. dubna5. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bedřicha Duška, jeho rodiče, bratra a zetě Josefa Kudrnu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
14:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice křest Klára Holá