Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 16. dubna 2006 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------1. velikonoční týden---------------------------------
Nedle16. dubnaSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Pondl17. dubna
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Rakovu a Navrátilovu
11:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí eucharistick ob
ter18. dubna
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
Steda19. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek21. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Jaroslavu Vítkovou a ten celý rod
Sobota22. dubna
11:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice pohřeb Václav Kořínek, *1933
--------------------------------2. velikonoční týden---------------------------------
Nedle23. dubna2. neděle velikonoční
sbírka na charitu
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jaroslava Nováka, manželku, Jiřího Tomáška a rodinu Tomáškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť + křest Eliška Miláčková