Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 23. dubna 2006 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------2. velikonoční týden---------------------------------
Nedle23. dubna2. neděle velikonoční
sbírka na charitu
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jaroslava Nováka, manželku, Jiřího Tomáška a rodinu Tomáškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť + křest Eliška Miláčková
ter25. dubnaSvátek sv. Marek
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda26. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek28. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za děkana Josefa Čecha, dlouholetého duchovního správce
Sobota29. dubnaSvátek sv. Kateřiny Sienské
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Františka a Věru Kozákovy, rodinu Kozákovu a rodinu Kubovu
--------------------------------3. velikonoční týden---------------------------------
Nedle30. dubna3. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Havránkovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob