Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 7. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.5.2024Farn inFormace
- 30. dubna 2006 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------3. velikonoční týden---------------------------------
Nedle30. dubna3. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Havránkovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter2. kvtnasv. Atanáše
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy májová pobožnost a eucharistická oběť
Steda3. kvtnaSvátek sv. Filipa a Jakuba
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby májová pobožnost a eucharistická oběť
Ptek5. kvtna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby májová pobožnost a za Marii Špatkovu
Sobota6. kvtna
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí Boží požehnání, zdraví pro živé a spásu pro + členy rodiny i duše v očistci. Za zdárné absolvování Radkova doktorátu a za dobrou volbu povolání
18:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Oldřicha Uřidila a syna Oldřicha
--------------------------------4. velikonoční týden---------------------------------
Nedle7. kvtna4. neděle velikonoční
sbírka na bohoslovce
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby májová pobožnost a eucharistická oběť za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy poutní za rodinu Štilipcovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob