Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 7. kvtna 2006 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------4. velikonoční týden---------------------------------
Nedle7. kvtna4. neděle velikonoční
sbírka na bohoslovce
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby májová pobožnost a eucharistická oběť za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy poutní za rodinu Štilipcovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter9. kvtna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda10. kvtna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby májová pobožnost a eucharistická oběť
Ptek12. kvtna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby májová pobožnost a za Zdeňka Vojáčka, jeho rodiče a sourozence
--------------------------------5. velikonoční týden---------------------------------
Nedle14. kvtna5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby májová pobožnost a eucharistická oběť za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob