Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 14. kvtna 2006 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------5. velikonoční týden---------------------------------
Nedle14. kvtna5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby májová pobožnost a eucharistická oběť za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter16. kvtnaSvátek sv. Jana Nepomuckého
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda17. kvtna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby májová pobožnost a eucharistická oběť
Ptek19. kvtna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby májová pobožnost a za rodinu Jeníčkovu, Jaromila Langra a jeho nemocného syna
Sobota20. kvtna
18:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
--------------------------------6. velikonoční týden---------------------------------
Nedle21. kvtna6. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby májová pobožnost a pouťní eucharistická oběť za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob