Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 11. ervna 2006 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------10. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle11. ervnaSlavnost Nejsvětější Trojice
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za uzdravení nemocné osoby
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Pro onemocnění duchovního správce se bohoslužby ve všední dny nekonají. Pořad nedělních bohoslužeb bude průběžně upřesněn.
-------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------11. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle18. ervnaSlavnost Těla a krve Páně
10:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ - FARNÍ POUŤ