Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 11. června 2006 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------10. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle11. červnaSlavnost Nejsvětější Trojice
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za uzdravení nemocné osoby
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Pro onemocnění duchovního správce se bohoslužby ve všední dny nekonají. Pořad nedělních bohoslužeb bude průběžně upřesněn.
-------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------11. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle18. červnaSlavnost Těla a krve Páně
10:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ - FARNÍ POUŤ

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2006
všeobecný:
Aby křesťanské rodiny s láskou vítaly každé dítě a aby obklopily láskou přestárlé a nemocné.
misijní:
Aby věřící pochopili, že stálý dialog mezi náboženstvími a zakořenění evangelia do místních kultur pomáhají k evangelizaci národů.
národní:
Aby uskutečňování myšlenek plenárního sněmu vlilo všem věřícím do srdcí nové nadšení k životu z víry.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

TV NOE je od 1. června 2006 na internetu
  Digitální satelitní televize NOE je od 1.6. ještě více blíž lidem, kteří dosud neměli možnost její program sledovat prostřednictvím satelitu nebo kabelové televize. S využitím vysokorychlostního internetu lze vysílání sledovat přímo na monitoru počítače.

Uživatel si může přímo na www.tvnoe.cz vybrat ze čtyř datových toků. Kvalita zvuku a obrazu i velikost obrazovky je závislá na objemu přenášených dat. Při spuštění velikosti přenosu 32 kbps nabízí srozumitelný zvuk a malou velikost obrazovky s úhlopříčkou 8 cm. Rozlišení kontur obrazu je spíše horší. Přenos dat o objemu 128 kbps se zvuk i obraz výrazně zlepšuje. Úhlopříčka virtuální obrazovky je 14 cm. Více čitelné jsou také titulky. Přenos dat o objemu 360 kbps a větší než 720 kbps nabízí ještě kvalitnější obraz.

Satelitní přenos sledovaný v televizi však internet plně nahradit neumožní. U sledování TV NOE na internetu je třeba brát v úvahu způsob připojení, který domácnost užívá. Při omezeném toku dat, který operátor uživateli měsíčně poskytuje, sledování televize data vyčerpá a rychlost přenosu bude uživateli výrazně snížena. Kdo platí operátorům za přenesený objem dat, mohl by se dočkat vysokého účtu za telekomunikační služby.


Křesťanský magazín ČT na internetu
Od neděle 11.6.2006 bude nově zařazeno také vysílání pořadu Křesťanský magazín na webových stránkách České televize.
Kromě Křesťanského magazínu bude možné si na internetu prohlédnout další pořady, které připravuje Centrum náboženské tvorby České televize - Cesty víry a Sváteční slovo.
Další informace: dramaturgyně České televize TS Brno Martina Burešová: 542 132 223.

(c) 2005-2023 Farnost Žleby