Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 7. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.5.2024Farn inFormace
- 25. ervna 2006 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------12. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle25. ervna12. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Pro onemocnění duchovního správce se bohoslužby ve všední dny nekonají. Pořad nedělních bohoslužeb bude průběžně upřesněn.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota1. ervence
18:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
---------------------------------13. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle2. ervence13. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob