Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 2. ervence 2006 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------13. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle2. ervence13. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter4. ervencesv. Prokopa, opata
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda5. ervenceSlavnost sv. Cyrila a Metoděje
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby 20. výročí primice jako poděkování Bohu za dar života rodičům i všem dobrým lidem za prokázané dobro
Ptek7. ervence
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota8. ervence
11:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice svatba Karel Vančura + Blanka Havránková
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
---------------------------------14. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle9. ervence14. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob