Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 7. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.5.2024Farn inFormace
- 27. srpna 2006 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------21. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle27. srpna21. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu, syna Pavla, rodinu Duškovu a Kuchařovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter29. srpnaumučení sv. Jana Křtitele
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda30. srpna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek1. z
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota2. z
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí eucharistick ob
18:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
---------------------------------22. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle3. z22. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy slavnost posvěcení chrámu za Josefa Jelínka, ten rod, rodinu Vebrovu, manžele Brebisovy, Zelenkovy a Václava a Marii Dastychovy
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice slavnost posvěcení kostela