Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 3. z 2006 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------22. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle3. z22. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy slavnost posvěcení chrámu za Josefa Jelínka, ten rod, rodinu Vebrovu, manžele Brebisovy, Zelenkovy a Václava a Marii Dastychovy
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice slavnost posvěcení kostela
ter5. z
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda6. z
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek8. zSvátek Narození Panny Marie
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa Bláhu, rodinu Bláhovu a Procházkovu
Sobota9. z
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
---------------------------------23. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle10. z23. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby slavnost posvěcení kostela
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob