Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 10. září 2006 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------23. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle10. září23. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby slavnost posvěcení kostela
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý12. září
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa13. zářísv. Jana Zlatoústého
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek15. záříPanny Marie Bolestné
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota16. zářísv. Ludmily
14:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov slavnost posvěcení kaple
18:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
----------------------------------24. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle17. září24. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 17:30 hod.
Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2006
všeobecný:
Aby lidstvo využívalo sdělovacích prostředků zodpovědně a podle hlasu svědomí.
misijní:
Aby Boží lid v misijních oblastech považoval za svůj zásadní úkol neustálý další duchovní růst.
národní:
Aby státní instituce našly pozitivní přístup k dialogu s církvemi a uznaly jejich přínos v životě společnosti.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Neděle 17. září 2006

 

Kostelní sbírka na církevní školy

·        Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II., Hradec Králové

·        Církevní základní škola Borohrádek

·        Biskupské gymnázium Skuteč

·        Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Hradec Králové

·        Církevní gymnázium sv. Voršily, Kutná Hora

·        Církevní domov mládeže a školní jídelna – výdejna, Hradec Králové - Kukleny

·        Diecézní teologický institut, Hradec Králové

 

Výtěžek sbírky bude poskytnut diecézním církevním školám

- na vzdělávací i duchovní programy škol

- pro sociálně slabé žáky a studenty

- na opravy a modernizaci školních budov

Způsob přispění může být i složenkou, převodem z účtu, nebo osobním předáním do pokladny na Biskupství královéhradeckém.

Bližší informace poskytnou ředitelé výše uvedených škol a školských zařízení a Odbor církevního školství (tel. 495 063 672, Biskupství královéhradecké, Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové,          e-mail: ocs@diecezehk.cz).

 

Prosíme o Vaši štědrou velkodušnost i o modlitbu,

aby naše školy v duchu evangelia pomáhaly vytvářet civilizaci pokoje, spravedlnosti a lásky.

 
Mons. Josef Socha                                                                                                     X Dominik Duka OP  
generální vikář                                                                                                           biskup královéhradecký
 

 

(c) 2005-2023 Farnost Žleby