Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 24. září 2006 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------25. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle24. září25. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice slavnost posvěcení kostela
11:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice poutní eucharistická oběť
Úterý26. září
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Čtvrtek28. záříSlavnost Sv. Václava
15:00 hod. kostel sv. Václava Horky poutní eucharistická oběť za Růženku a Václava Neubauerovy
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Petra Fantu
Pátek29. záříSvátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota30. zářísv. Jeronýma
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí poutní eucharistická oběť
18:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
----------------------------------26. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle1. října26. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 17:30 hod.
Žleby - faračtvrtekod 17:30 hod.
Žleby - farapátekod 18:00 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2006
všeobecný:
Aby lidstvo využívalo sdělovacích prostředků zodpovědně a podle hlasu svědomí.
misijní:
Aby Boží lid v misijních oblastech považoval za svůj zásadní úkol neustálý další duchovní růst.
národní:
Aby státní instituce našly pozitivní přístup k dialogu s církvemi a uznaly jejich přínos v životě společnosti.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Podepsal jsem s Bohem kolektivní smlouvu

aneb Má cesta k láskyplnému vztahu

Můžeš ty sám ve svém životě postřehnout okamžik, kdy jsi uvěřil v Někoho, a potom ten další krok, kdy jsi začal věřit Někomu?

Ano, v životě jsem konvertoval dvakrát. Poprvé ve svých dvaceti letech, kdy jsem uvěřil v Někoho, a pak trvalo dalších dvacet let, než jsem Někomu řekl své dospělé ”ano” a podepsal s ním ”kolektivní smlouvu”. Veškeré mé předchozí filozofování a teoretizování mělo jistě svůj význam, ale čekala mě ještě dlouhá cesta k důvěrnému osobnímu vztahu a spolupráci na odvalování kamenů - z vlastního hrobu i těch druhých, kteří chtějí také vyjít ven.

Potom jsem také lépe pochopil slova svatého Augustina, který řekl: ”Pozdě, pozdě má lásko jsem si tě zamiloval.” Augustin byl filozof, kterému se dostalo velkého vzdělání a poznání, ale k živé víře došel až ve zralém věku. Na druhé straně jsem ale Bohu vděčný za tu pauzu a možná mě v životě čeká ještě třetí konverze. Ostatně stále tvrdím, že být věřícím člověkem je jedno velké a krásné životní dobrodružství. Víra není nikdy hotová věc a má-li být živá, musí mít v sobě dynamiku růstu i očistné krize, musí být neustále obnovovaná a stvrzovaná - jako každý láskyplný vztah.

A tak vlastně můžeme mluvit o jakési permanentní konverzi, protože se denně rozhodujeme pro Krista

(Max Kašparů)

Co vědí úspěšní lidé

neúspěšní lidé žádají jistotu na beton

Lidé, kteří se považují za neúspěšné, bývají často poznamenáni značnou duševní a sociální nepohyblivostí. Na změny svého okolí reagují pozdě nebo vůbec ne. Neustále se opožďují za svou dobou. Svoji neměnnost (či strnulost) považují za charakterovou přednost: ”To jsem ještě nikdy jinak nedělal” ”S těmito novými metodami nechci nic mít...” Úspěšní lidé vědí nebo přinejmenším tuší, co se v jejich okruhu dělá. Aniž by museli souhlasit s každou módní pošetilostí, chtějí být účastni a zůstávat v běhu dění. Obrazně řečeno, budou-li chtít něco udělat nově, nebudou neustále vyměňovat celé zařízení svého obývacího pokoje. Avšak pravděpodobně si opatří nové ekologičtější lampy a čas od času vymění tapetu.

Nejúspěšnější se cítí být a jsou lidé tehdy, naleznou-li jiné, kteří je následují. Tam, kde jsme dobrými vzory pro druhé, zejména mladé lidi, můžeme se radovat z úspěchu. Pohotovost k učení je také dobrý předpoklad k tomu být úspěšný mezi lidmi. V okamžiku, kdy se chci učit od jiného člověka, tedy jej učiním ”expertem”, budeme svůj vývoj vzájemně ovlivňovat.

Kdo se považuje za neúspěšného, většinou se pokouší zakrýt své slabosti (a o svých silných stránkách není přesvědčen tak jako tak!). Změny (až po mobilitu bydlení a povolání) znejišťují a ”neúspěšní” lidé si žádají často především jistotu ”na beton”, místo aby přistoupili na promyšlené riziko. Učení se a proměňování se má také co činit se sebedůvěrou. Někdy je s podivem, jak někomu ”narostou křídla” poté, co se jednou konečně odvážil ”skočit do studené vody”.

(Podle K.E. Buchmanna)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby