Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 29. jna 2006 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------30. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle29. jna30. neděle v mezidobí
Změna letního času na zimní - posunout hodiny o hodinu zpět
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Aloise Seidla
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter31. jna
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda1. listopaduSlavnost Všech svatých
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
tvrtek2. listopaduVzpomínka na všechny věrné zemřelé
16:00 hod. hřbitov ve Žlebech pobožnost za všechny zemřelé
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek3. listopadu
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
17:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice eucharistick ob
Sobota4. listopadusv. Karla Boromejského
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav eucharistick ob
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
---------------------------------31. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle5. listopadu31. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob