Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 12. listopadu 2006 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------32. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle12. listopadu32. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Emanuela Žďárského a Josefa a Růženu Vašíčkovy
ter14. listopadu
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda15. listopadu
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Václava Koberu a rodiče
Ptek17. listopadusv. Alžběty Uherské
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota18. listopadu
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa Březinu
---------------------------------33. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle19. listopadu33. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob