Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 19. listopadu 2006 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------33. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle19. listopadu33. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter21. listopaduZasvěcení Panny Marie
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa Kazdu
Steda22. listopadusv. Cecilie
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa Petržilku a jeho rodiče
Ptek24. listopadusv. Ondřeje Dung-Laca
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marií a Bohumila Šindelářovy
Sobota25. listopadu
14:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice pohřeb Anna Caisová, *1919 (P. Stařík)
---------------------------------34. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle26. listopaduSlavnost Ježíše Krista Krále
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice poutní za rodinu Linhartovu a Hanzlíkovu + krátká adorace a svátostné požehnání