Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 26. listopadu 2006 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------34. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle26. listopaduSlavnost Ježíše Krista Krále
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice poutní za rodinu Linhartovu a Hanzlíkovu + krátká adorace a svátostné požehnání
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 27.11.2006 do 1.12. 2006 bude duchovní správce na dovolené. Zastupuje P. Antonín Brychta z Bojanova, tel: 469625490
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota2. prosince
15:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí Poděkování za zdárné absolvování Radkova doktorátu i získání profesní realizace. Prosba za hojnost Božích darů a ochrany P. Marie do dalších let života. Za + členy rodiny Kodešovy, Perntovy, Šindelářovy a duše v očistci.
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Štilipcovu
----------------------------------1. adventní týden-----------------------------------
Nedle3. prosince1. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob