Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 3. prosince 2006 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
----------------------------------1. adventní týden-----------------------------------
Nedle3. prosince1. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter5. prosince
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda6. prosincesv. Mikuláš
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek8. prosinceSlavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marií Červenou
Sobota9. prosince
17:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
----------------------------------2. adventní týden-----------------------------------
Nedle10. prosince2. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Františka a Annu Minářovy, Miladu Souradovou a duše v očistci