Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 31. prosince 2006 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
------------------------------------Doba vánoční-------------------------------------
Nedle31. prosinceSvátek Svaté rodiny
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Pondl1. lednaSlavnost Matky Boží Panny Marie
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
Steda3. ledna
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Poděkování za 47 let života
Ptek5. ledna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč pohřeb
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota6. ledna
15:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí poděkování za zdárné absolvování Radkova doktorátu na FF UK i získání profesní realizace. Prosba za hojnost Božích darů a ochrany P. Marie do dalších let života. Za + členy rodiny Kodešovy, Perntovy, Šindelářovy a duše v očistci.
17:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
Nedle7. lednaSlavnost Zjevení Páně
(svěcení vody, křídy, kadidla)
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob