Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 28. ledna 2007 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------4. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle28. ledna4. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
Ptek2. noraSvátek Uvedení Páně do chrámu
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
13:00 hod. hřbitov ve Žlebech pohřeb - rozloučení Vinaře 68 Marie Horká, *1920
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota3. norasv. Blažeje
15:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí eucharistick ob
17:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
---------------------------------5. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle4. nora5. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob