Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 18. nora 2007 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------7. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle18. nora7. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa Vebra, rodinu Vebrovu a Musilovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
--------------------------------------Doba postní--------------------------------------
Steda21. noraPopeleční středa
Den přísného postu, žehnání popela a udělování popelce
15:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Bohoslužba slova a popelec
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Ptek23. nora
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota24. nora
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
-----------------------------------1. postní týden------------------------------------
Nedle25. nora1. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob