Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 25. nora 2007 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------1. postní týden------------------------------------
Nedle25. nora1. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter27. nora
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda28. nora
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek2. bezna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota3. bezna
15:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí za rodinu Novotných a Horkých
17:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
-----------------------------------2. postní týden------------------------------------
Nedle4. bezna2. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob