Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 18. bezna 2007 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------4. postní týden------------------------------------
Nedle18. bezna4. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Pondl19. beznaSlavnost sv. Josefa
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda21. bezna
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek23. bezna
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota24. bezna
13:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Biblické setkání (mše svatá, katecheze, křížová cesta a adorace)
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
-----------------------------------5. postní týden------------------------------------
Nedle25. bezna5. neděle postní
Změna zimního času na letní - posunout hodiny o hodinu napřed
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob