Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 1. dubna 2007 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------6. postní týden-------------------------------------
Neděle1. dubnaKvětná neděle
Žehnání ratolestí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
--------------------------------------Svatý týden---------------------------------------
Úterý3. dubnaÚterý Svatého týdne
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Čtvrtek5. dubnaZelený čtvrtek
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy památka poslední večeře Páně
Pátek6. dubnaVelký pátek
Den přísného postu
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy památka umučení Páně
Sobota7. dubnaBílá sobota
20:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy velikonoční vigilie
----------------------------------1. velikonoční týden----------------------------------
Neděle8. dubnaSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P.Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 17:30 hod.
Potěhyčtvrtekod 16:30 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc duben 2007
všeobecný:
Aby světlem a silou Ducha sv. usilovali všichni křesťané o svatost.
misijní:
Aby růst kněžských a řeholních povolání v Severní Americe a Oceanii odpovídal jejich naléhavé potřebě.
národní:
Aby ti, kdo žijí v nadbytku, měli otevřené srdce pro druhé a ti, kdo v nadbytku nežijí, dokázali pomáhat i ze svého nedostatku.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

ZELENÝ ČTVRTEK
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ

VELKÝ PÁTEK
UMUČENÍ PÁNĚ

Tyto obrazy ještě nikdy nebyly zveřejněny.
Misale Romano Bohemicum Praha ANNO 1690
(Archiv farnosti)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby