Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 8. dubna 2007 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------1. velikonoční týden---------------------------------
Nedle8. dubnaSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P.Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
Pondl9. dubna
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter10. dubna
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
Steda11. dubna
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Františka Kosa a manželku Ludmilu a jejich rodiče
Ptek13. dubna
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Jaroslavu Vítkovou a ten celý rod
Sobota14. dubna
14:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice křest Anna Jelínková
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
--------------------------------2. velikonoční týden---------------------------------
Nedle15. dubna2. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob