Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 7. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.5.2024Farn inFormace
- 22. dubna 2007 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------3. velikonoční týden---------------------------------
Nedle22. dubna3. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za živé a zemřelé členy rodiny Kneřovy, Kabátovy a Čeplovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P.Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter24. dubnasv. Jiří
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda25. dubnaSvátek sv. Marek
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za P. Josefa Chadrabu a jeho rodiče
Ptek27. dubna
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Čechovu a Horákovu
Sobota28. dubna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť za farníky
--------------------------------4. velikonoční týden---------------------------------
Nedle29. dubna4. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za děkana Josefa Čecha, dlouholetého duchovního správce
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Havránkovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob