Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 29. dubna 2007 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------4. velikonoční týden---------------------------------
Nedle29. dubna4. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za děkana Josefa Čecha, dlouholetého duchovního správce
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Havránkovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter1. kvtna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť a májová pobožnost
Steda2. kvtnasv. Atanáše
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť a májová pobožnost
Ptek4. kvtna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť a májová pobožnost
Sobota5. kvtna
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí Poděkování za všechna dobrodiní, včetně absolvování Radkova doktorátu a získání profesní realizace. Prosba o Boží požehnání, zdraví a ochranu P. Marie pro živé a spásu pro + členy rodiny a duše v očistci.
18:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť a májová pobožnost
--------------------------------5. velikonoční týden---------------------------------
Nedle6. kvtna5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy poutní za Josefa Jelínka a ten rod, rodinu Vebrovu, manžele Brebisovy a Zelenkovy, Václava a Marii Dastychovy, a májová pobožnost
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P.Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť a májová pobožnost