Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 6. kvtna 2007 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------5. velikonoční týden---------------------------------
Nedle6. kvtna5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy poutní za Josefa Jelínka a ten rod, rodinu Vebrovu, manžele Brebisovy a Zelenkovy, Václava a Marii Dastychovy, a májová pobožnost
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P.Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť a májová pobožnost
ter8. kvtna
16:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť a májová pobožnost
16:45 hod. fara Žleby přednáška o relikvii „Turínské plátno”
Ptek11. kvtna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za zemřelého Romana Břeně a jeho zetě a májová pobožnost
Sobota12. kvtna
10:30 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí křest Matěj Matz (P. Horák)
16:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť a májová pobožnost
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť za farníky a májová pobožnost
--------------------------------6. velikonoční týden---------------------------------
Nedle13. kvtna6. neděle velikonoční
7:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Zdeňka Vojáčka jeho rodiče a sourozence a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice bohoslužba slova se sv. přijímáním a májovou (P. Minář)