Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 13. kvtna 2007 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------6. velikonoční týden---------------------------------
Nedle13. kvtna6. neděle velikonoční
7:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Zdeňka Vojáčka jeho rodiče a sourozence a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice bohoslužba slova se sv. přijímáním a májovou (P. Minář)
ter15. kvtna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Boženu Vebrovu, manžela a dva syny a májová pobožnost
Steda16. kvtnaSvátek sv. Jana Nepomuckého
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za manžele Pešinovy a májová pobožnost
Ptek18. kvtna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na úmysl dárců a májová pobožnost
Sobota19. kvtna
18:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť a májová pobožnost
--------------------------------7. velikonoční týden---------------------------------
Nedle20. kvtnaSlavnost Nanebevstoupení Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby poutní za farníky a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť a májová pobožnost
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P.Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť a májová pobožnost