Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 27. kvtna 2007 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------Doba velikonoční-----------------------------------
Nedle27. kvtnaSlavnost Seslání Ducha svatého
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Kuperovu + májová
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť a májová pobožnost
---------------------------------8. týden v mezidobí----------------------------------
ter29. kvtna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť a májová pobožnost
Steda30. kvtnasv. Zdislavy
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za nemocného dědu a májová pobožnost
Ptek1. ervnasv. Justina
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota2. ervna
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav poutní za osadníky
18:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice poutní eucharistická oběť
---------------------------------9. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle3. ervnaSlavnost Nejsvětější Trojice
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob