Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 10. ervna 2007 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------10. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle10. ervnaSlavnost Těla a krve Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky
10:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice poutní eucharistická oběť
Pondl11. ervnasv. Barnabáše, Apoštola
10:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby zájezd ZŠ Potěhy 8. a 9. třída
ter12. ervna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda13. ervnasv. Antonína z Padovy
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek15. ervnaSlavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky
---------------------------------11. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle17. ervna11. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P.Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob