Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 1. ervence 2007 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------13. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle1. ervence13. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa Štilipce, manželku a syna
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P.Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
tvrtek5. ervenceSlavnost sv. Cyrila a Metoděje
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Ptek6. ervence
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Cyrila Žačoka
Sobota7. ervence
15:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice rozloučení Ludmila Holanová Lipovec 41
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí za rodinu Bochníčkovu a Mrázovu
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Václava Havla a manžele Kadlecovy
---------------------------------14. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle8. ervence14. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Ševčíkovu a Honovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob