Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 29. ervence 2007 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------17. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle29. ervence17. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P.Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter31. ervencesv. Ignáce z Loyoly
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Ptek3. srpna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota4. srpnasv. Jana Marie z Vianneye
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí za rodinu Handlýřovu, Nervartovu a Sekerovu
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
---------------------------------18. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle5. srpna18. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob