Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 12. srpna 2007 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------19. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle12. srpna19. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Marii Zadinovou a manžela Josefa Zadinu
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter14. srpnasv. Maxmiliána Marie Kolbeho
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za nemocného pana Josefa Smejkala, sponzora farnosti
Steda15. srpnaSlavnost Nanebevzetí Panny Marie
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota18. srpna
16:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov POUTNÍ za zemřelé členy rodiny Kuperovy a Pipkovy
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
---------------------------------20. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle19. srpna20. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Jeníčkovu, Langrovu a Šmokovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob