Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 26. srpna 2007 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------21. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle26. srpna21. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P.Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter28. srpnasv. Augustina
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Sobota1. z
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí eucharistick ob
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
---------------------------------22. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle2. z22. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice slavnost posvěcení kostela a křest Antonín Hajný