Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 9. z 2007 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------23. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle9. z23. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby slavnost posvěcení kostela za Petra Fantu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy slavnost posvěcení kostela (posvícení)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P.Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
-------------------------------------------------------------------------------------------
od 3.9.2007 do 15.9.2007 bude duchovní správce v pracovní neschopnosti. V případě nutnosti volejte Děkanství Poděbrady tel. 325 612 227
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota15. zPanny Marie Bolestné
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Ludmilu a Martina Havlovy
---------------------------------24. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle16. z24. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Miloslavu Svitákovou a Václava Svitáka
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
-------------------------------------------------------------------------------------------
od 17.9.2007 do 27.9.2007 bude duchovní správce v pracovní neschopnosti. V případě nutnosti volejte Děkanství Poděbrady tel. 325 612 227
-------------------------------------------------------------------------------------------