Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 23. z 2007 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------25. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle23. z25. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč bohoslužba slova se sv. přijímáním (P.Minář)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P.Minář)
11:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice poutní eucharistická oběť
Ptek28. zSlavnost Sv. Václava
14:00 hod. kostel sv. Václava Horky poutní za Růženku a Václava Neubauerovy
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa Bláhu, rodinu Bláhovu a Procházkovu
Sobota29. zSvátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela
12:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí poutní s oslavou 700 let obce a svěcením praporu (P. V.Horák)
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
---------------------------------26. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle30. z26. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za zemřelého Oldřicha Augustina
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice slavnost posvěcení kostela
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob