Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 30. z 2007 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------26. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle30. z26. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za zemřelého Oldřicha Augustina
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice slavnost posvěcení kostela
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter2. jnasvatých andělů strážných
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda3. jna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Ptek5. jna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota6. jna
18:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
---------------------------------27. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle7. jna27. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Kneřovu, Čeplovu a Kabátovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. příjímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob