Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 28. jna 2007 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------30. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle28. jna30. neděle v mezidobí
Změna letního času na zimní - posunout hodiny o hodinu zpět
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marií a Josefa Kodešovy z Kamenných Mostů
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter30. jnaSvátek Výročí posvěcení katedrály
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
tvrtek1. listopaduSlavnost Všech svatých
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek2. listopaduVzpomínka na všechny věrné zemřelé
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
16:00 hod. hřbitov ve Žlebech pobožnost za všechny zemřelé
Sobota3. listopadu
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav eucharistick ob
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky za zemřelé obyvatele obce Horky
---------------------------------31. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle4. listopadu31. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Arientovu, Kůželovu, Vobořilovu a Hrníčkovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. příjímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl