Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 2. prosince 2007 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
----------------------------------1. adventní týden-----------------------------------
Nedle2. prosince1. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. příjímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
17:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
ter4. prosince
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda5. prosince
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek7. prosincesv. Ambrože
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota8. prosinceSlavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
15:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí na úmysl dárce
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
----------------------------------2. adventní týden-----------------------------------
Nedle9. prosince2. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marií Červenou
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob