Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 20. ledna 2008 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------2. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle20. ledna2. neděle v mezidobí - Za jednotu křesťanů
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za babičky Kateřinu a Alenu, za dědu Jaroslava a Josefa
ter22. ledna
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na úmysl dárce
Steda23. ledna
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby PRO NEMOC ZRUŠENO
Ptek25. lednaSvátek Obrácení sv. Pavla
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby PRO NEMOC ZRUŠENO
Sobota26. lednasv.Timoteje a Tita
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
---------------------------------3. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle27. ledna3. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Květuši Kneřovou a ostatní živé i + členy rodiny Kneřovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. příjímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob