Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 27. ledna 2008 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------3. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle27. ledna3. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Květuši Kneřovou a ostatní živé i + členy rodiny Kneřovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. příjímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter29. ledna
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na úmysl dárce
Steda30. ledna
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na úmysl dárce
Ptek1. nora
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota2. noraSvátek Uvedení Páně do chrámu
Žehnání svíček
15:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí eucharistick ob
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
---------------------------------4. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle3. nora4. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Novákovu a Peřinovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob