Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 3. nora 2008 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------4. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle3. nora4. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Novákovu a Peřinovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter5. norasv. Agáty
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
--------------------------------------Doba postní--------------------------------------
Steda6. noraPopeleční středa
Den přísného postu, žehnání popela a udělování popelce
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na úmysl dárce
Ptek8. nora
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota9. nora
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
-----------------------------------1. postní týden------------------------------------
Nedle10. nora1. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Františka Mikeše
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. příjímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob